Haberler

ADAY ÖĞRENCİ

Araş.Gör. Fatma Şule TANRIVERDİ’nin 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Katılımı

18.12.2019

27-30 Kasım 2019 tarihinde İzmir Çeşme Ilıca Otel’de düzenlenen 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi’ne Ebelik Bölümü Öğretim elemanlarından Araş.Gör.Fatma Şule Tanrıverdi “Doğum Sonrası Annelerin Bebek Beslenmesi Tutumlarının İncelenmesi” konulu sözlü ve “Orofarengial Kolostrum Uygulamasının Prematüre Bebeklere Etkisi” konulu poster ile katılmıştır.