Haberler

Ebelik Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Leman Kutlu’nun Makalesi

21.11.2019

Ebelik Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Leman Kutlu’nun “Açık Agresyon Ölçeği’nin Türk
Psikiyatrik Hasta Grubunda Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması” isimli makalesi Sağlık
Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP)’nde
yayınlanmıştır. DOI: 10.5152/hsp.2019.537792. pp:513-526.
 

Makaleyi okumak için tıklayınız.