Yüksekokul Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Tanıtım

T.C. Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,  2007-2008 yılında ilk öğrencilerini almıştır ve halen toplam 860 öğrenci eğitim görmektedir. Yüksekokulumuz çatısı altında sağlığı geliştirmek amacıyla çalışan, birbirinden farklı meslek elamanlarının eğitimi, dünya standartlarıyla yarışacak düzeylerdedir. Yüksekokulumuz ilk mezunlarını 2011 yılında vermiş olup 2011 yılından günümüze kadar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden toplam 558 öğrenci, Beslenme ve Diyetetik bölümünden 575 öğrenci ve Ebelik bölümünden toplam 245 öğrenci mezun edilmiştir.

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 40 Öğretim Elemanı (11 tane Beslenme ve Diyetetik, 12 tane Ebelik ve 17 tane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) ile eğitim vermektedir.

Yüksekokulumuzda, öğrencilerimizin temel pratik eğitimlerini alabilecekleri donanımlı toplam 7 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarların 2 tanesi Beslenme ve Diyetetik, 1 tanesi Ebelik ve 4 tanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine aittir.

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölüm mezunları, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, belediye ve üniversite araştırma hastanelerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Mezunlar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının kapsadığı geniş alanlardan sadece birinde özelleşebilir ve özelleştikleri alanlara göre el terapisti, konuşma terapisti, spor fizyoterapisti, manuel terapist, osteopat, göğüs fizyoterapisti, lenf ödem terapisti gibi unvanlara sahip olabilirler. Mezunlar ilgilendikleri bu alanlarda ulusal veya ulusalarası kapsamdaki kurs veya eğitimlere katılabilirler.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm mezunları, yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları, toplu beslenme yapan kuruluşlar, besin endüstrisi, besin denetim ve beslenme laboratuvarları, toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar, beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler.

Ebelik bölüm mezunları, T.C. Sağlık Bakanlığı’na, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde görev yapabilmektedirler.

Yüksekokulumuz tüm bölüm mezunları aynı zamanda, lisansüstü eğitim görebilirler, akademik çalışma yapabilirler ve üniversitelerde akademisyen olarak kariyerlerini sürdürebilirler.