Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik bölümü, topluma beslenme bilinci kazandıracak, önderlik edecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkin görev alacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm mezunları, yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları, toplu beslenme yapan kuruluşlar, besin endüstrisi, besin denetim ve beslenme laboratuvarları, toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar, beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler. Bir yıl süren İngilizce hazırlık ve 4 yıl süren İngilizce lisans eğitimi ile mezun kişiler aynı zamanda yurt dışında da mesleğini başarılı bir şekilde icra edebilme fırsatı yakalayacaklardır. Yabancı dilde eğitimle uluslararası platformda mesleki yeterliliklerini daha başarılı bir şekilde uygulayabileceklerdir.

Beslenme ve Diyetetik bölümü, topluma beslenme bilinci kazandıracak, önderlik edecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkin görev alacak insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm mezunları, yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları, toplu beslenme yapan kuruluşlar, besin endüstrisi, besin denetim ve beslenme laboratuvarları, toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar, beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü SAY
Eğitim Dili İngilizce
Hazırlık Zorunlu
Eğitim Süresi 5 Yıl
Kampüs Bilgisi 5.Levent


Bölüm Başkanın Mesajı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul'da üniversite düzeyinde mesleki eğitim veren ilk vakıf üniversitesidir. Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, besinlerin üretiminden insan hücresinde kullanılmasına kadar geçen tüm aşamalarda, insanla besin arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Eğitimin temel amacı; topluma beslenme bilinci kazandıracak, önderlik edecek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde etkin görev alabilecek insan gücü yetiştirmektir. Bölümün akademik kadrosu multidisipliner yapıdadır; Gıda-beslenme-sağlık konularında eğitim verecek öğretim üyelerinden ve elemanlarından oluşmuştur. Eğitim-öğretim programı çerçevesinde;

Besinlerin sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi,

Üretimden tüketime kadar besinlerin geçirdiği tüm evrelerdeki değişimlerin irdelenmesi,  Bireylerin gereksinimlerine uygun beslenme programlarının düzenlenmesi,

Hastalıkların tedavisinde diyet programlarının hazırlanması,

Toplumun beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi,

Toplumun bilinçlendirilmesi konuları incelenir.

Günümüzde önemli bir yer kazanan “Diyetisyen Mesleği” besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır. Mezunların Çalışma Alanları;

Tedavi Kurumları; yataklı ve ayaktan tedavi veren tüm özel ve kamu kuruluşları,  toplu beslenme yapılan kuruluşlar; kreşler, yuvalar ve anaokulları, ilköğretim okulları, liseler, üniversiteler, yaşlı bakım evleri, bankalar, resmi daireler, silahlı kuvvetler, hastaneler, oteller, lokantalar, fabrikalar, hızlı-hazır yemek sistemleri (fast-food), yemek üretimi yapan ve dağıtan yemek fabrikaları, turizm işletmeleri, işçi ve memur çalıştıran diğer tüm kamu ve özel kuruluşlar, Toplum sağlığı hizmetleri; sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı merkezleri, ağırlık denetimi merkezleri, güzellik salonları, spor merkezleri, işçi ve yaşlı beslenmesi uygulayan kurumlar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı vb. kamu kuruluşları ile FAO, WHO, UN, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar, Besin endüstrisi, Besin denetimi ve beslenme laboratuvarları, Örgün ve yaygın eğitim kurumları, Araştırma kurumları

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda OKUDU