Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Hemşirelik (İngilizce)

Bölüm Başkanının Mesajı

Günümüzde hemşirelik ve sağlık bakımındaki değişimler bilim ve teknolojik gelişmeler  hemşirelerin etkili, yaratıcı, empati yeteneği yüksek, duygusal , hümanist bilgilerle donanması,bireylerin sağlığına daha etkin hizmet getirmesini  sağlamaktadır.  Hemşireler, sağlık alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek mesleğin gelişimini sağlayarak toplum sağlığını korumakta ve geliştirmektedirler. 

Hemşirelik bireyi biyolojik, fiziksel, psikolojik sosyolojik, kültürel ve ruhsal yönleri ile bir bütün olarak ele alan bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.  Hemşireler bütüncül yaklaşıma yönelik bakım uygulamaları, bu alanlara yönelik kanıt dayalı çalışmaları ile  bireyin sağlığını koruma, hastalık halinde iyileştirme ve geliştirmeyi hedeflerler. Bu  çalışmalar hemşirelik mesleğinde öğrencilik aşamalarından başlar ve mesleğini devam ettirdiği sürece devam eder.  Klinikte görev yapan hemşireler aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programları ile de eğitimlerini geliştirebilirler. Klinik deneyimi yüksek hemşireler üniversitelerde hemşire yetiştirerek mesleğin gelişimine katkıda bulunurlar.

Hemşirelik  yüksekokulumuz  Haliç Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana 1999 tarihinde eğitime başlamış ve vakıf üniversitelerinde ilk olarak açılan hemşirelik yüksekokuludur.Lisans eğitimini takiben 2005 yüksek lisans ve 2011 yılında doktora programları açılmıştır. Yüksekokulumuz öğrencilerine,  teorik (kuramsal) dersleri Türkiye’nin en iyi öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Uygulamalar, alanlara göre devlet, üniversite ve özel hastanelerde ders öğretim elemanlarının denetiminde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz son sınıfta gördükleri intern programları ile uygulamalarını iyice pekiştirmekte ve kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Mezun olduklarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmektedirler. Bütün bu nedenlerle vakıf üniversitelerinde en çok tercih edilen bölüm olma özelliğini korumaktadır.

Prof. Dr. Nevin Kanan

Hemşirelik Bölüm Başkanı