Haberler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Aysu YILDIZ KARAAHMET ve Öğr. Gör. Fatma Şule BİLGİÇ'in Makalesi Yayınlandı

06.05.2022

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Aysu Yıldız Karaahmet ve Öğr. Gör. Fatma Şule Bilgiç'in “COVID-19 Pandemisinde Klinik Uygulamadaki Ebelik Öğrencilerinin Koronavirüs Korkusu ve Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma” başlıklı araştırma makalesi Journal of Midwifery and Health Sciences'ta yayınlandı.

Makaleye erişmek için tıklayınız.