Haberler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Aysu YILDIZ KARAAHMET ve Öğr. Gör. Fatma Şule BİLGİÇ'in Makalesi Yayınlandı

06.05.2022

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim elemanlarından Dr Öğr. Üyesi Aysu Yıldız Karaahmet ve  Öğr. Gör. Fatma Şule Bilgiç’in “Covid-19 Pandemisinde Ebe - Hemşirelerin Uygulama ve Tükenmişliklerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma” başlıklı araştırma makalesi Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi'nde yayınlandı.

Makaleye erişmek için tıklayınız.