Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kendirkıran ve Arş. Gör Nevra Didem Özlük'ün Ulusal Kongre Katılımı

23.05.2022

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kendirkıran ve İngilizce Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Nevra Didem Özlük'ün bölüm öğrencileri Mehmet Canbaz, Elif Cansu Topaç ile birlikte hazırlamış oldukları "Hastane Uygulamasında Mobbinge Maruz Kalan Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Mesleğe Yönelik İnanç ve Tutumları" konulu çalışmaları 14-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen 20. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi'nde sözel bildiri olarak,  "Hems?irelik O?g?rencilerinde Sag?lık Okuryazarlıg?ı ve Hastane Uygulamalarına Etkisi" konulu çalışmaları poster bildiri olarak sunuldu.

Poster bildiri için tıklayınız.